VIII Diagnòstic Financer de l’Empresa Espanyola

VIII Diagnòstic Financer de l’Empresa Espanyola

Les empreses deixen enrere la reducció de costos y es centren en l’expansió econòmica

  • Millora el percentatge d’empreses amb benefici, la millor dada des de 2009
  • Baixa la morositat i millora l’accés al crèdit, però preocupa la pujada dels costos financers
  • Els experts recomanen augmentar la inversió empresarial per mantenir el creixement a llarg termini

Barcelona/Madrid 19 d’abril de 2017. Durant l’any 2016, la majoria de les empreses espanyoles van experimentar que la recuperació de l’any anterior era ferma i van prendre mesures tendents a l’expansió econòmica; així, durant l’any passat les empreses van augmentar la contractació laboral, van obrir nous mercats, i van invertir en tenir més presència a internet. Aquest canvi d’actitud, ja es va notar en 2015, però s’ha manifestat amb rotunditat en 2016, i contrasta amb les dades dels anys de la crisi en què les prioritats de gestió eren l’estalvi de costos i les reduccions de plantilla.

Aquestes són algunes de les principals conclusions que destaca el VIII Diagnóstico Financiero de la Empresa Española, un estudi anual realitzat per la patronal CEPYME i EADA Business School. L’estudi es basa en les respostes de 700 directors financers d’empreses de totes les mides, sectors i comunitats autònomes.

L’informe també destaca que les empreses espanyoles mostren una recuperació considerable dels seus principals indicadors econòmics i financers per segon any consecutiu. La rendibilitat empresarial va pujar fins al 7% ;, la millor dada des de l’any 2007. A més, el 77% de les empreses van tenir benefici, que és la xifra més alta des de l’any 2009; la pitjor dada d’aquest període va ser l’any 2013, en què només el 55% de les companyies van estar en números negres. És important assenyalar que la informació s’ha obtingut abans del tancament definitiu de la comptabilitat i basant-nos en dades estadístiques. Per aquest motiu subratllar la importància de contrastar aquesta informació amb les dades subministrades per l’Agència Tributària. Amb tot la tendència de la base estadística confirma una millora substancial de la dada.

Al 2016 les vendes van créixer de mitjana el 3,7%, havent un 81% d’empreses que van augmentar o mantenir la facturació. Aquest és el tercer any consecutiu en què ha augmentat la xifra de negocis de les empreses, però malgrat això encara no s’han recuperat els nivells d’activitat previs a la crisi, tal com es mostra en el gràfic adjunt.

A la part financera, destaquen la millora d’accés al crèdit, el descens de la morositat (per quart any consecutiu) que se situa en el 3% sobre les vendes, i la millora del termini de cobrament, que amb una mitjana 65 dies, és la millor dada dels últims 9 anys. No obstant això s’ha advertit un repunt de les comissions bancàries i dels tipus d’interès.

Exportacions

L’informe ha analitzat amb detall els diferents resultats que han obtingut les empreses que exporten i les que no. La taula adjunta, recull el diferent comportament que van tenir durant 2016

Analitzant les dades, Rafael Sambola, professor d’EADA Business School i autor de l’informe, considera que les inversions empresarials encara no són suficients per assegurar un creixement sostingut a llarg termini: “amb un 87% dels beneficis dedicats a reserves, les empreses encara estan reduint la seva càrrega financera; però seria bo fer un pas més i dedicar més esforç a les inversions en actius productius”. Per al professor Sambola una altra debilitat notable de l’empresa espanyola és la petita grandària de la mateixa, la qual cosa dificulta un major creixement general; com a exemple va indicar que “durant 2016, les empreses grans van créixer de mitjana al 6%, i les petites per sota del 3%”.

Per la seva banda, la vicepresidenta de CEPYME i presidenta de Fepime, Mª Helena de Felipe, ha assenyalat que “les pimes presenten alguns reptes derivats de l’actual cicle de l’activitat. Malgrat que al llarg d’aquest any s’han recuperat tant les vendes, com els marges dels sectors d’activitat en què predominen les empreses de reduïda dimensió, la rendibilitat econòmica de les pimes se situa a l’entorn del 6’5% , lluny de la rendibilitat de les grans empreses, que és del 7’2% i dels obtinguts en períodes previs a la crisi “.

Segons l’opinió de CEPYME, “és imprescindible que les pimes puguin augmentar aquests ràtios de rendibilitat si volen ampliar la capacitat productiva, guanyar dimensió i dirigir-se cap altres mercats”. De Felipe ha insistit també en la necessitat d’ “identificar i eliminar qualsevol obstacle que dificulti el creixement de les empreses de menor dimensió dins del nostre marc normatiu”.

Previsions 2017

Les empreses espanyoles es mostren optimistes pel que fa al creixement de la xifra de vendes per 2017; i a partir de l’anàlisi de les comandes dels primers mesos de l’any, un 67% de les empreses enquestades afronten aquest exercici econòmic amb millors perspectives respecte 2016. També mereix destacar el canvi significatiu en l’ordre de preferència a l’hora d’adoptar les mesures de gestió per a aquest 2017, tal com ja va succeir l’any passat. Així per exemple la reducció de preus de venda i la disminució de costos de personal es situaven en l’onzè i novè lloc, sent tan sols una mesura adoptada pel 12% i 15% de les empreses respectivament. Així mateix, el 70% de les companyies centrarà els seus esforços en la millora de comercialització dels seus productes.

Pel que fa a la contractació laboral, un 37% de les empreses vaticinen que contractaran més personal; amb un creixement mitjà de les plantilles d’aquestes empreses del 10,9%. En el capítol d’inversions, les perspectives són menys optimistes, ja que només el 13% afirma que incrementaran els actuals nivells d’inversió; la resta, els mantindrà en els nivells actuals (25%), farà només inversions crítiques per subsistir (23%) o no realitzarà cap tipus d’inversió (39%).

 

20 d'abril de 2017|
X

Send this to friend