Visió, missió i valors

Ésser la organització referent en la representació dels interessos generals i comuns, les aspiracions i les propostes de les micro, petites i mitjanes empreses de Catalunya davant les Administracions Públiques, institucions i l’opinió pública, amb la finalitat de promoure el desenvolupament econòmic, el progrés i la cohesió social de Catalunya.

 • Fer propostes i recomanacions en matèria de política econòmica i social que promoguin un entorn favorable per a l’activitat productiva de les pimes.
 • Recolzar, coordinar i enfortir els serveis de les entitats membres, destinats a les pimes.
 • Desenvolupar sinergies entre les associacions i relacions amb socis estratègics.
 • Participar en els organismes públics on hi hagi representació de les pimes de Catalunya.
 • Col·laborar amb altres organitzacions de pimes amb finalitats comuns.
 • Participar en programes i projectes de cooperació amb entitats públiques o privades, a favor del desenvolupament de les pimes.
 • Representar les pimes a Catalunya en organitzacions específiques d’àmbit estatal i europeu
 • Diàleg. Defensem el diàleg públic i privat com a eina per al desenvolupament econòmic i social.
 • Iniciativa privada. Creiem en el paper essencial de la iniciativa privada i empresarial com a motor per al desenvolupament.
 • Innovació i competitivitat. Fomentem la competitivitat i la innovació com a garantia de progrés econòmic i social.
 • Valor empresarial. Reivindiquem el valor social de l’empresariat català en el marc de la societat del benestar.
 • Responsabilitat social. Promocionem la responsabilitat social de l’empresariat.
 • Unitat. Cerquem la unitat d’acció i un compromís compartit.

Treballem per la micro, petita i mitjana empresa de Catalunya

0
pimes a Catalunya (99,86% del total d’empreses)
0%
del les pime són microempreses (0 a 9 asalariats)
0%
de llocs de treball són generats por les pime
Coneix-los

Òrgans de govern

Fepime Catalunya es regeix per òrgans de govern escollits democràticament cada quatre anys.
Coneix-los

Últimes notícies