Representació institucional

Representant de les micro, petites i mitjanes empreses de Catalunya davant dels poders públics i reguladors de Catalunya, Espanya i la Unió Europea.

Fepime és l’interlocutor vàlid davant de les Administracions públiques i les organitzacions de representació dels treballadors per establir en un marc de concertació social acords de relleu pel que fa a les relacions laborals i a la promoció econòmica.

Administració de Catalunya

 • Ple
 • Comissió Executiva
 • Comissions de Treball

  – Comissió de Mercat de Treball i Polítiques Socials
  – Comissió d’Economia i Fiscalitat i Unió Europea
  – Comissió de Desenvolupament Territorial i Medi Ambient
  – Comissió de Polítiques Sectorials

 • Consell de Participació
 • Consell d’Administració
 • Consell d’Administració
 • Plenari
 • Comissió Permanent
 • Comissió Pime
 • Comissió de Competitivitat i Emprenedoria
 • Plenari
 • Comissió Permanent
 • Comissió Pime
 • Comissió de Competitivitat i Emprenedoria
 • Ple
 • Comissió de Seguretat i Salut Laboral
 • Comissió de Seguiment sobre Contractació Laboral
 • Comissió d’Igualtat i Temps de Treball
 • Comissió de Responsabilitat Social
 • Comissió de la Inspecció de Treball i Seguretat Social
 • Comissió de Convenis Col·lectius
 • Grup Tècnic Negociació Col·lectiva