Què és Fepime

Patronal catalana de micro i pimes

La Federació d’Empresaris de la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya – Fepime Catalunya és la patronal que representa les micro, petites i mitjanes empreses de Catalunya. Fundada l’any 2000, Fepime representa, de manera directa i indirecta, vora 400 organitzacions territorials i sectorials.

 

Fepime defensa la pime catalana com a motor del creixement econòmic i social de Catalunya, l’eix mediterrani, l’estat Espanyol i Europa. Treballa perquè el marc polític i econòmic afavoreixi el desenvolupament de les pimes, que representen la pràctica totalitat del teixit empresarial català i donen feina a tres quartes parts dels treballadors a Catalunya.

 

Fepime Catalunya representa des de professionals autònoms i microempreses (fins a 10 treballadors) fins a empreses petites i mitjanes (fins a 250 treballadors).

Visió, missió i valors
Òrgans de govern
Estatuts de Fepime

On som

Oficines centrals a Barcelona

Via Laietana, 32 2n pis, 08003 Barcelona.

Tel. 934 841 254

Web: www.fepime.cat