Òrgans de Govern

Fepime Catalunya es regeix per òrgans de govern escollits democràticament cada quatre anys. L’estructura directiva es basa en l’Assemblea General, l’òrgan de representació de totes les organitzacions associades.

L’òrgan de govern de l’entitat és la Junta Directiva, que té fins a 46 membres escollits cada quatre anys per l’Assemblea General. Representen les organitzacions sectorials i territorials catalanes.

La Junta designa el Comitè Executiu, que decideix sobre els assumptes ordinaris que la Junta li delega estatutàriament o en cada cas.

El President de Fepime Catalunya és elegit per l’Assemblea General. Representa l’entitat davant les organitzacions i els poders públics i presideix tots els òrgans de govern.

Presidenta

María Helena de Felipe Lehtonen

Vicepresidents

Joan Canals Oliva
Agrupación Española de Género de Punto

Eudald Castells Martí 
Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès (UIER)

Beatriz Fernández-Tubau Rodes
Asociación de Federaciones y Asociaciones de Empresarias del Mediterraneo (AFAEMME)

Tresorera

Roser Moré Roy
Federació d’Associacions i Gremis Empresarials del Maresme (FAGEM)

Vocals

Antoni Abad Pous
Cecot

José Ángel Abancéns Casorrán
Associació Empresarial de Publicitat

Josep Anton Belmonte Marín
Confederació Empresarial de la Província de Tarragona (CEPTA)

Celso Besolí Capdevila
Federació Catalana de Tallers de Reparació d’Automòbils (FECATRA)

Alicia Bosch i Palma
Consell Intersectorial Empresaris Sabadell i Comarca (CIESC)

Xavier Bustos Ruiz
Unió Empresarial de l’Anoia (UEA)

Antoni de Ribera Rafart
Consell d’Empreses Distribuidores d’Alimentació de Catalunya (CEDAC)

M. Rosa Eritja Casadellà
Federació Provincial d’Empresaris de Comerç de Lleida (FECOM)

Mª José Fernández Ferrer
Associació d’Empresaris de les Comarques de l’Ebre

Rosa Fiol Fernández
Associació Empresarial de L’Hospitalet i el Baix Llobregat (AEBALL)

Josep Maria Gardeñes Solans
Confederació d’Organitzacions Empresarials de Lleida (COELL)

Neus Lloveras Massana
Federació Empresarial del Gran Penedès (FEGP)

Joan Moretó Raventós
Agrupació d’Industrials del Baix Vallè (AIBV)

Ruben Sans Solsona
Associació Independent de Joves Empresaris de Catalunya (AIJEC)

Ernest Plana Larrousse
Federació d’Organitzacions Empresarials de Girona (FOEG)

Baldiri Ros Prat
Institut Agrícola Català de Sant Isidre

Josep Serarols Ballús
Associació comarcal Empresaris del Berguedà (ACEB)

Alfonso Vilá Recolons
Confederació Empresarial de Barcelona

Secretari General

César Sánchez Hernández

Junta Directiva de Fepime

Presidenta

María Helena de Felipe Lehtonen

Vicepresidents

Joan Canals Oliva
Agrupación Española de Genero de Punto

Eudald Castells Martí
Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès (UIER)

Beatriz Fernández-Tubau Rodes
Asociación de Federaciones y Asociaciones de Empresarias del Mediterraneo (AFAEMME)

Tresorera

Roser Moré Roy
Federació d’Associacions i Gremis Empresarials del Maresme (FAGEM)

Vocals

Antoni Abad Pous
Cecot

José Ángel Abancéns Casorrán
Associació Empresarial de Publicitat

Jesús Ausín Ausín
Federació d’Organitzacions Empresarials de Girona (FOEG)

Andreu Basseda Tous
Confederació Empresarial de la Província de Tarragona (CEPTA)

Jaume Batista Llamas
Confederació Empresarial de la Província de Tarragona (CEPTA)

Josep Antoni Belmonte Marín
Confederació Empresarial de la Província de Tarragona (CEPTA)

Celso Besolí Capdevila
Federació Catalana de Tallers de Reparació d’Automòbils (FECATRA)

Alicia Bosch i Palma
Consell Intersectorial d’Empresaris de Sabadell i Comarca (CIESC)

Xavier Bustos Ruiz
Unió Empresarial de l’Anoia

Joan Casadevall Canals
Federació d’Organitzacions Empresarials de Girona (FOEG)

Marta Cervós Cortina
Confederació d’Organitzacions Empresarials de Lleida (COELL)

Antoni de Ribera Rafart
Consell d’Empreses Distribuïdores d’Alimentació de Catalunya (CEDAC)

Joan Díaz i José
Unió Empresarial Intersectorial Cercle d’Empresaris (UEI-Cerclem)

Mariano Domingo Baltá
Unió Patronal Metal·lúrgica

M. Rosa Eritja Casadellà
Federació Provincial d’Empresaris de Comerç de Lleida – FECOM

Mª José Fernández Ferrer
Associació d’Empresaris de les Comarques de l’Ebre (AECE)

Rosa Fiol Fernández
Associació Empresarial de L’Hospitalet i el Baix Llobregat (AEBALL)

Josep Maria Gardeñes Solans
Confederació d’Organitzacions Empresarials de Lleida (COELL)

Joan Gaspart Solves
Gremi d’Hotels de Barcelona

Neus Lloveras Massana
Federació Empresarial del Gran Penedès (FEGP)

Josep M. Martí Escursell
Federació Empresarial Catalana d’Autotransport de Viatgers (FECAV)

Conxita Montmany Cornellas
Sector Fusta Catalunya

Joan Moretó Reventós
Agrupació Industrial del Baix Vallès

Jaume Obiols Bonet
Confederació d’Organitzacions Empresarials de Lleida (COELL)

Ernest Plana Larrousse
Federació d’Organitzacions Empresarials de Girona (FOEG)

Ignasi Puig Donet
Confederació Empresarial de la Província de Tarragona (CEPTA)

Josep Roca Casas
Consell Empresarial d’Osona

Baldiri Ros Prat
Institut Agrícola Català de Sant Isidre

Juan Antonio Sanfeliu Cortés
Confederació de la Indústria Tèxtil (TEXFOR)

Ruben Sans Solsona
Associació Independent de Joves Empresaris de Catalunya (AIJEC)

Josep Serarols Ballus
Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà

Alfonso Vilá Recolons
Confederació Empresarial de Barcelona (CEB)

Secretari General

César Sánchez Hernández