Òrgans de Govern

Fepime Catalunya es regeix per òrgans de govern escollits democràticament cada quatre anys. L’estructura directiva es basa en l’Assemblea General, l’òrgan de representació de totes les organitzacions associades.

L’òrgan de govern de l’entitat és la Junta Directiva, que té fins a 46 membres escollits cada quatre anys per l’Assemblea General. Representen les organitzacions sectorials i territorials catalanes.

La Junta designa el Comitè Executiu, que decideix sobre els assumptes ordinaris que la Junta li delega estatutàriament o en cada cas.

El President de Fepime Catalunya és elegit per l’Assemblea General. Representa l’entitat davant les organitzacions i els poders públics i presideix tots els òrgans de govern.

Presidenta

María Helena de Felipe Lehtonen

Vicepresidents

Antoni Abad Pous
Cecot

Joan Canals Oliva
Agrupación Española de Genero de Punto

Eudald Castells Martí 
Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès

M. Rosa Eritja Casadellà
Federació Provincial d’Empresaris de Comerç de Lleida – FECOM

Beatriz Fernández-Tubau Rodes
Associació Catalana d’Empresàries i Executives

Manuel Rosillo López
Associació Empresarial de L’Hospitalet i el Baix Llobregat (AEBALL)

Tresorera

Roser Moré Roy
Federació d’Associacions i Gremis Empresarials del Maresme (FAGEM)

Vocals

José Ángel Abancéns Casorrán
Associació Empresarial de Publicitat

Josep Antoni Belmonte
Confederació Empresarial de la Província de Tarragona (CEPTA)

Celso Besolí Capdevila
Federació Catalana de Tallers de Reparació d’Automòbils (FECATRA)

Santi Carda Torner
Unió Empresarial del Penedès (UEP)

Josep Maria Gardeñes Solans
Confederació d’Organitzacions Empresarials de Lleida (COELL)

Ernest Plana Larrousse
Federació d’Organitzacions Empresarials de Girona (FOEG)

Baldiri Ros Prat
Institut Agrícola Català de Sant Isidre

Martí Sistané Planella
Associació d’Empresaris de l’Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf (ADEPG)

Alfonso Vilá Recolons
Confederació Empresarial de Barcelona

Secretari General

César Sánchez Hernández

Junta Directiva de Fepime

Presidenta

María Helena de Felipe Lehtonen

Vicepresidents

Antoni Abad Pous
Cecot

Joan Canals Oliva
Agrupación Española de Genero de Punto

Eudald Castells Martí
Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès

M. Rosa Eritja Casadellà
Federació Provincial d’Empresaris de Comerç de Lleida – FECOM

Beatriz Fernández-Tubau Rodes
Associació Catalana d’Empresàries i Executives

Manuel Rosillo López
Associació Empresarial de L’Hospitalet i el Baix Llobregat (AEBALL)

Tresorera

Roser Moré Roy
Federació d’Associacions i Gremis Empresarials del Maresme (FAGEM)

Vocals

José Ángel Abancéns Casorrán
Associació Empresarial de Publicitat

Ramón Asensio Asensio
Unió Patronal Metal·lúrgica

Jaume Balaguer Fàbregas
Confederació de la Industria Textil – TEXFOR

Andreu Basseda Tous
Confederació Empresarial de la Província de Tarragona (CEPTA)

Josep Antoni Belmonte Marín
Confederació Empresarial de la Província de Tarragona (CEPTA)

Anton Bentanachs Bernada
Confederació Catalana de la Fusta

Celso Besolí Capdevila
Federació Catalana de Tallers de Reparació d’Automòbils (FECATRA)

Santi Carda Torner
Unió Empresarial del Penedès (UEP)

Joan Casadevall Canals
Federació d’Organitzacions Empresarials de Girona (FOEG)

Blai Costa i Creus
Consell Intersectorial d’Empresaris de Sabadell i Comarca (CIESC)

Gil Cristià Llevat
Confederació Empresarial de la Província de Tarragona (CEPTA)

Antoni de Ribera Rafart
Consell d’Empreses Distribuïdores d’Alimentació de Catalunya (CEDAC)

Joan Díaz i José
Unió Empresarial Intersectorial Cercle d’Empresaris (UEI-Cerclem)

Sebastià Espinet Fernández
Confederació d’Organitzacions Empresarials de Lleida (COELL)

Joan Estapé Mir
Federació Catalana de Carnissers i Cansaladers Xarcuters

Josep Fïgols i Escarré
Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà

Josep Maria Gardeñes Solans
Confederació d’Organitzacions Empresarials de Lleida (COELL)

Miquel Gotanegra Portell
Federació d’Organitzacions Empresarials de Girona (FOEG)

Joan Granados Duran
Gremi d’Hotels de Barcelona

M. Teresa Llorens Torres
Confederació d’Organitzacions Empresarials de Lleida (COELL)

Josep M. Martí Escursell
Federació Empresarial Catalana d’Autotransport de Viatgers (FECAV)

Jordi Martínez Seuba
Confederació de Comerç de Catalunya

Joan Morato Reventós
Agrupació Industrial del Baix Vallès

Blai Paco Sanchez
Unió Empresarial de l’Anoia

Joaquim Padrós Simon
Federació Empresarial de Badalona

Eloi Palà Ramos
Associació Independent de Joves Empresaris de Catalunya (AIJEC)

Josep Pampalona Llovera
Federació d’Empresaris Metal·lúrgics de la Província de Lleida (FEMEL)

Ernest Plana Larrousse
Federació d’Organitzacions Empresarials de Girona (FOEG)

Ignasi Puig Donet
Confederació Empresarial de la Província de Tarragona (CEPTA)

Josep Roca Casas
Consell Empresarial d’Osona

Baldiri Ros Prat
Institut Agrícola Català de Sant Isidre

Fernando Sebastià Prades
Associació d’Empresaris de les Comarques de l’Ebre (AECE)

Martí Sistané Planella
Associació d’Empresaris de l’Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf (ADEG)

Alfonso Vilá Recolons
Confederació Empresarial de Barcelona (CEB)

Joan Vilalta Boix
Federació d’Organitzacions Empresarials de Girona (FOEG)

Secretari General

César Sánchez Hernández

X

Send this to friend