Òrgans de Govern

Fepime Catalunya es regeix per òrgans de govern escollits democràticament cada quatre anys. L’estructura directiva es basa en l’Assemblea General, l’òrgan de representació de totes les organitzacions associades.

L’òrgan de govern de l’entitat és la Junta Directiva, que té fins a 46 membres escollits cada quatre anys per l’Assemblea General. Representen les organitzacions sectorials i territorials catalanes.

La Junta designa el Comitè Executiu, que decideix sobre els assumptes ordinaris que la Junta li delega estatutàriament o en cada cas.

El President de Fepime Catalunya és elegit per l’Assemblea General. Representa l’entitat davant les organitzacions i els poders públics i presideix tots els òrgans de govern.

Presidenta

María Helena de Felipe Lehtonen

Vicepresidents

Antoni Abad Pous
Cecot

Joan Canals Oliva
Agrupación Española de Género de Punto

Eudald Castells Martí 
Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès

M. Rosa Eritja Casadellà
Federació Provincial d’Empresaris de Comerç de Lleida – FECOM

Beatriz Fernández-Tubau Rodes
Asociación de Federaciones y Asociaciones de Empresarias del Mediterraneo (AFAEMME)

Manuel Rosillo López
Associació Empresarial de L’Hospitalet i el Baix Llobregat (AEBALL)

Tresorera

Roser Moré Roy
Federació d’Associacions i Gremis Empresarials del Maresme (FAGEM)

Vocals

José Ángel Abancéns Casorrán
Associació Empresarial de Publicitat

Josep Antoni Belmonte
Confederació Empresarial de la Província de Tarragona (CEPTA)

Celso Besolí Capdevila
Federació Catalana de Tallers de Reparació d’Automòbils (FECATRA)

Blai Costa i Creus
Consell Intersectorial Empresaris Sabadell i Comarca (CIESC)

Josep Fígols i Escarré
Associació comarcal Empresaris del Berguedà (ACEB)

Josep Maria Gardeñes Solans
Confederació d’Organitzacions Empresarials de Lleida (COELL)

Blai Paco Sánchez
Unió Empresarial de l’Anoia (UEA)

Ernest Plana Larrousse
Federació d’Organitzacions Empresarials de Girona (FOEG)

Baldiri Ros Prat
Institut Agrícola Català de Sant Isidre

Fernando Sebastià Prades
Associació d’Empresaris de les Comarques de l’Ebre (AECE)

Martí Sistané Planella
Federació Empresarial del Gran Penedès (FEGP)

Alfonso Vilá Recolons
Confederació Empresarial de Barcelona

Secretari General

César Sánchez Hernández

Junta Directiva de Fepime

Presidenta

María Helena de Felipe Lehtonen

Vicepresidents

Antoni Abad Pous
Cecot

Joan Canals Oliva
Agrupación Española de Genero de Punto

Eudald Castells Martí
Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès

M. Rosa Eritja Casadellà
Federació Provincial d’Empresaris de Comerç de Lleida – FECOM

Beatriz Fernández-Tubau Rodes
Asociación de Federaciones y Asociaciones de Empresarias del Mediterraneo (AFAEMME)

Manuel Rosillo López
Associació Empresarial de L’Hospitalet i el Baix Llobregat (AEBALL)

Tresorera

Roser Moré Roy
Federació d’Associacions i Gremis Empresarials del Maresme (FAGEM)

Vocals

José Ángel Abancéns Casorrán
Associació Empresarial de Publicitat

Ramón Asensio Asensio
Unió Patronal Metal·lúrgica

Andreu Basseda Tous
Confederació Empresarial de la Província de Tarragona (CEPTA)

Josep Antoni Belmonte Marín
Confederació Empresarial de la Província de Tarragona (CEPTA)

Celso Besolí Capdevila
Federació Catalana de Tallers de Reparació d’Automòbils (FECATRA)

Joan Casadevall Canals
Federació d’Organitzacions Empresarials de Girona (FOEG)

Daniel Casanovas Torrent
Associació Independent de Joves Empresaris de Catalunya (AIJEC)

Blai Costa i Creus
Consell Intersectorial d’Empresaris de Sabadell i Comarca (CIESC)

Gil Cristià Llevat
Confederació Empresarial de la Província de Tarragona (CEPTA)

José Mª Chavarría Homedes
Federació Empresarial Catalana d’Autotransport de Viatgers (FECAV)

Antoni de Ribera Rafart
Consell d’Empreses Distribuïdores d’Alimentació de Catalunya (CEDAC)

Joan Díaz i José
Unió Empresarial Intersectorial Cercle d’Empresaris (UEI-Cerclem)

Sebastià Espinet Fernández
Confederació d’Organitzacions Empresarials de Lleida (COELL)

Joan Estapé Mir
Federació Catalana de Carnissers i Cansaladers Xarcuters

Josep Fïgols i Escarré
Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà

Josep Maria Gardeñes Solans
Confederació d’Organitzacions Empresarials de Lleida (COELL)

Lluís Gilabert i Corominas
Sector Fusta Catalunya

Miquel Gotanegra Portell
Federació d’Organitzacions Empresarials de Girona (FOEG)

Joan Granados Duran
Gremi d’Hotels de Barcelona

M. Teresa Llorens Torres
Confederació d’Organitzacions Empresarials de Lleida (COELL)

Josep M. Martí Escursell
Federació Empresarial Catalana d’Autotransport de Viatgers (FECAV)

Joan Moretó Reventós
Agrupació Industrial del Baix Vallès

Blai Paco Sanchez
Unió Empresarial de l’Anoia

Ernest Plana Larrousse
Federació d’Organitzacions Empresarials de Girona (FOEG)

Ignasi Puig Donet
Confederació Empresarial de la Província de Tarragona (CEPTA)

Josep Roca Casas
Consell Empresarial d’Osona

Baldiri Ros Prat
Institut Agrícola Català de Sant Isidre

Juan Antonio Sanfeliu Cortés
Confederació de la Indústria Tèxtil (TEXFOR)

Fernando Sebastià Prades
Associació d’Empresaris de les Comarques de l’Ebre (AECE)

Martí Sistané Planella
Federació Empresarial del Gran Penedès (FEGP)

Alfonso Vilá Recolons
Confederació Empresarial de Barcelona (CEB)

Joan Vilalta Boix
Federació d’Organitzacions Empresarials de Girona (FOEG)

Secretari General

César Sánchez Hernández