Documentació

En aquesta secció podràs consultar tota la documentació d’interés per a la Pime.

VII Informe de la situació econòmica i laboral de  PIME catalana

L’empresa espanyola mitjana és més petita que la de la resta de països europeus. Catalunya no és aliena a aquesta afirmació, de fet és la comunitat autònoma amb més pimes de tot l’estat espanyol. El problema no és que la base del nostre teixit empresarial sigui la Pime, sinó la gran proporció de microempreses i empreses sense treballadors que constitueixen aquest teixit.

Les empreses més petites són més vulnerables en temps de crisi, 18 mesos després de començar la crisi de la Covid-19, el 33,9% de les microempreses continuen afectades pels efectes de la pandèmia. Per a la gran majoria d’aquestes empreses, el  principal efecte ha estat la baixada de la facturació, factor que agreuja els problemes de liquiditat i solvència que estan patint les pimes.

Amb el pas dels mesos els problemes per disposar d’aprovisionaments també s’han anat incrementant per a tot el sector empresarial, però es destaca que la manca de recursos i alternatives viables dels que disposen les empreses de menor dimensió fan que aquests problemes, en principi eventuals, incrementin la inestabilitat de les microempreses que ho pateixen.

S’ha de continuar treballant en favor del creixement empresarial, enfortir el nostre teixit empresarial multiplica les oportunitats de les empreses i també de les persones que la conformen

descarga_pdf Informe Pime catalana

Les dificultats per accedir al finançament són un dels principals obstacles que impedeixen el creixement de les pimes. En aquesta guia, elaborada per in

iciativa del Consell General d’Economistes i de CEPYME, s’aborda l’opció de finançament a través de mercats de capitals accessibles i propis per a la pime, centrant-se fonamentalment en els denominats mercats alternatius, en els quals els seus requeriments administratius i els costos d’incorporació i manteniment són substancialment menors que els dels grans mercats tradicionals.

descarga_pdf Guia sobre Mercats Cotitzats para Pimes

La guia de transformació digital per a Pimes, que  neix amb la idea de simplificar la tasca d’integrar l’ús de les noves tecnologies en el dia a dia de les empreses de menor dimensió. Pretén, a través d’un llenguatge senzill, ser una eina útil i pràctica que ofereixi informació sobre eines digitals i sobre com implantar una estratègia de transformació digital en l’empresa.

En definitiva, un instrument per a ajudar els petits empresaris a identificar les oportunitats que la nova era digital brinda als seus negocis.

descarga_pdf Guia Digitalització Pime

VI Informe de la situació econòmica i laboral de  PIME catalana

La crisi sanitària derivada de la pandèmia de la Covid-19 ha marcat el 2020 en tots els seus aspectes. En el món empresarial, el 86% de les empreses de Catalunya es van veure afectades per la declaració de l’estat d’alarma del 13 de març d’aquest any. Després de sis mesos, en el tercer trimestre de l’any, encara el 80% de les empreses afectades per la pandèmia manifesten que han vist reduïda la seva facturació un 35,2% respecte al tercer trimestre del 2019. Un altre aspecte a destacar és l’acceleració dels processos de digitalització, que va experimentar el 35,3% de les empreses afectades per la pandèmia.

Pel que fa a les dades del mercat laboral, aquestes no fan més que reflectir la situació econòmica. De febrer a setembre, a Catalunya s’han perdut 101.424 llocs de treball i 146.559 persones treballadores continuen estant afectades per Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació, amb una perspectiva incerta respecte a quan es podran reincorporar als seus llocs de treball. El repunt dels contagis sofert el mes d’octubre torna a amenaçar l’evolució de l’activitat de les empreses i l’estabilització d’uns indicadors del mercat laboral ja afectats pels efectes de la primera onada que continuen mostrant la complexitat de la reactivació.

descarga_pdf Informe Pime catalana

V Informe de la situació econòmica i laboral de  PIME catalana

El ritme de creixement de l’economia espanyola i catalana s’ha vist afectat pel context d’incertesa internacional, generat per la pandèmia del Coronavirus. Si bé totes dues economies van finalitzar 2019 encadenant sis anys de creixement continuat, la paralització de part de l’activitat econòmica al març del 2020 i els temors als possibles rebrots de la malaltia van provocar la caiguda de les estimacions de l’evolució de PIB en tots dos territoris derivant també en una crisi econòmica.

Els efectes de la crisi no repercuteixen de la mateixa manera a tots els sectors, si bé, els resultats de la majoria d’indicadors econòmics de 2020 i del mercat laboral que es presenten en aquest informe demostren una retracció general respecte a l’any anterior. La reactivació econòmica dependrà no únicament del comportament del virus, sinó també de les mesures adoptades en els diferents territoris per reduir els efectes dels rebrots de la malaltia i de la confiança que aquestes puguin aportar a les empreses per reprendre l’activitat

descarga_pdf Informe Pime catalana

Guia per a Pimes davant els Objectius de Desenvolupament Sostenible

Un 78% de les Pimes no coneix l’Agenda 2030, o només  ho fa de forma superficial. Amb l’objectiu de reduir aquest percentatge i facilitar una eina que pugui contribuir a l’aplicació dels ODS a la gestió empresarial, s’ha elaborat aquesta guia, la qual ha estat creada específicament per a les micro, petites i mitjanes empreses, constitueix un element pràctic per ajudar a les Pimes a implementar la responsabilitat social empresarial de manera transversal a la seva activitat.

descarga_pdf Guia per a Pimes davant els ODS

IV Informe de la situació econòmica i laboral de  PIME catalana

El IV informe de la Situació Econòmica i Laboral de la Pime Catalana destaca que durant el primer semestre del 2019 van tornar a Catalunya 50 empreses que havien traslladat la seva seu el 2017/18; entre elles dues Operadores Petrolíferes, les quals han afavorit l’increment del volum de negoci català. Les dades econòmiques i laborals exposades al document també destaquen que les pimes generen el 70% de l’ocupació a Catalunya, però que continuen tenint moltes dificultats per trobar mà d’obra qualificada i accedir al finançament. Pel que fa a la contractació, a Catalunya la micro i petita empresa va formalitzar més del 61% de la contractació indefinida de gener a octubre del 2019.

descarga_pdf Informe Pime catalana

III Informe de la situació econòmica i laboral de  PIME catalana

El III informe de la Situació econòmica i Laboral de la Pime Catalana fa menció a la necessitat  de desenvolupar polítiques que afavoreixin el creixement empresarial tant en l’àmbit autonòmic com a l’estatal. Entre altres dades, l’informe destaca que a Espanya, quan l’economia va començar a repuntar de la depressió econòmica, es va intensificar sobretot en les empreses de menys grandària. També fa menció a la desacceleració de la “fugida d’empreses” de Catalunya durant els últims sis mesos del 2018. De juliol a desembre de 2018, van sortir de Catalunya 523 empreses i van entrar 298, si bé el saldo continua sent negatiu, lluny queda dels saldos del primer semestre de l’any.

descarga_pdf Informe Pime catalana

II Informe de la situació econòmica i laboral de  PIME catalana

El II informe de la Situació econòmica i Laboral de la Pime Catalana posa en relleu, d’entre altres dades, que el tipus de crèdits de les petites i mitjanes empreses van disminuir més d’un 3% en els últims 5 anys, situant-se des de febrer de 2018 en valors inferior als al 3%. També destaca que la preocupació per la manca de mà d’obra adequada s’ha anat incrementant durant els últims exercicis fins a convertir-se en un dels principals factors que preocupen a les pimes catalanes i que afecten directament al desenvolupament de les empreses.

descarga_pdf Informe Pime catalana

21 Recomanacions Prioritàries pel 21D

Document que hem elaborat des de FEPIME amb la finalitat d’encoratjar al nou govern de la Generalitat de Catalunya, que sortirà de les urnes el proper 21 de desembre, a implementar les reformes necessàries per contribuir a la millora de la competitivitat i el creixement de la pime catalana.

descarga_pdf 21 Recomanacions Prioriàries ple 21D

Pacte Nacional per a la Indústria

Fepime, juntament amb altres agents socials va signar el Pacte Nacional per a la Industria.

descarga_pdf Pacte Nacional per a la Indústria

 Tercer Butlletí trimestral sobre l’ocupació a les Pimes

El passat 5 de juny Cepyme va presentar en roda de premsa el 3r Butlletí trimestral sobre l’Ocupació a les Pimes, amb dades corresponents al primer trimestre d’aquest any. Es tracta d’una iniciativa que Cepyme desenvolupa en col·laboració amb Randstad, amb l’objectiu de proporcionar una estadística realista i fiable de l’aportació que les petites i mitjanes empreses realitzen a l’ocupació al nostre país i, al mateix temps, identificar els perfils laborals més demandats, en un intent per aproximar l’oferta i la demanda i millorar l’adequació professional a les necessitats de les nostres empreses.

descarga_pdf Tercer Butlletí trimestral sobre l’ocupació a les Pimes

Llei de reformes urgents del Treball Autonòm


Resum de les novetats que introdueix la proposta de Llei de Reformes Urgents del Treball Autònom, aprovada pel Congrés dels Diputats (amb el suport de tots els grups polítics) i enviada al Senat el passat 28 de juny.

descarga_pdf Resum reforma Llei Treball Autònom

I Informe de la situació econòmica i laboral de  PIME catalana

Les pimes catalanes lideren la creació d’ocupació i la contractació indefinida. L’estudi elaborat per Fepime Catalunya posa de manifest l’evolució positiva de les petites i mitjanes empreses catalanes en contraposició a les problemàtiques que pateixen com ara els majors costos laborals en comparació amb les pimes espanyoles o la dificultat d’adaptar-se a les noves tecnologies.

descarga_pdf Informe Pime catalana

tribunal_justicia_ue4Nota informativa sobre Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea

La sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea resolt un tema que no és nou en l’Ordenament Jurídic Espanyol i que es dóna, quasi exclusivament, en l’Administració Pública; tot i que aquesta resolució no distingeix entre empreses privades i Administració. Es tracta dels supòsits de persones interines que prestin serveis durant molts anys i que , després d’aquest període, el seu contracte és extingit perquè la persona a la qual substituïa, torna a treballar o, la plaça que estava ocupant de manera interina és guanyada per un altra persona, després de la convocatòria del corresponent concurs.

descarga_pdf Nota Informativa

Inversiones_PRL Perquè prevenir és molt rentable?

Els continguts d’aquest díptic incentiven i justifiquen la rendibilitat econòmica de les inversions en matèria de prevenció de riscos laborals, indicant els motius pels quals és rendible i enumerant els beneficis que es retornen de forma directa o indirecta de les inversions efectuades.

descarga_pdf Díptic inversions PRL

IMG_6236Noves ajudes per a la inversió industrial i de la pime 2016

PDF’s de les ponències de la Jornada de “Noves ajudes per a la inversió industrial i de la pime 2016” que vam celebrar, juntament amb Foment del Treball, el passat dia 17  de març.

descarga_pdf Instruments financers i suports directes de la DGIPYME a la Inversió Industrial

descarga_pdf Enisa, alternativa de finançament per a pimes

VII-diagnostico-financiero-empresa-espanola

VII Diagnòstic Financer de l’Empresa Espanyola

El passat dia 10 de maig CEPYME va presentar el “VII Diagnòstic Financer de l’Empresa Espanyola”, un informe que, des de fa 3 anys, desenvolupen en col·laboració amb l’escola de negocis EADA i que dibuixa una radiografia bastant aproximada de la situació actual de les nostres empreses.

descarga_pdf VII Diagnòstic Financer de l’Empresa Espanyola

logo PRL

descarga_pdf Butlletí nº 175 de Prevenció de Riscos Laborals del mes d’abril de 2022

descarga_pdf Butlletí nº 174 de Prevenció de Riscos Laborals del mes de març de 2022

descarga_pdf Butlletí nº 173 de Prevenció de Riscos Laborals del mes de febrer de 2022

descarga_pdf Butlletí nº 171 de Prevenció de Riscos Laborals del mes de desembre de 2021

descarga_pdf Butlletí nº 170 de Prevenció de Riscos Laborals del mes de novembre de 2021

descarga_pdf Butlletí nº 169 de Prevenció de Riscos Laborals del mes d’octubre de 2021

descarga_pdf Butlletí nº 168 de Prevenció de Riscos Laborals del mes de setembre de 2021

descarga_pdf Butlletí nº 167 de Prevenció de Riscos Laborals del mes d’agost de 2021

descarga_pdf Butlletí nº 166 de Prevenció de Riscos Laborals del mes de juliol de 2021

descarga_pdf Butlletí nº 165 de Prevenció de Riscos Laborals del mes de juny de 2021

descarga_pdf Butlletí nº 164 de Prevenció de Riscos Laborals del mes de maig de 2021

descarga_pdf Butlletí nº 163 de Prevenció de Riscos Laborals del mes d’abril de 2021

descarga_pdf Butlletí nº 162 de Prevenció de Riscos Laborals del mes de març de 2021

descarga_pdf Butlletí nº 161 de Prevenció de Riscos Laborals del mes de febrer de 2021

descarga_pdf Butlletí nº 160 de Prevenció de Riscos Laborals del mes de gener 2021

descarga_pdf Butlletí nº 159 de Prevenció de Riscos Laborals del mes de desembre 2020

descarga_pdf Butlletí nº 158 de Prevenció de Riscos Laborals del mes de novembre 2020

descarga_pdf Butlletí nº 157 de Prevenció de Riscos Laborals del mes d’octubre 2020

descarga_pdf Butlletí nº 156 de Prevenció de Riscos Laborals del mes de setembre 2020

descarga_pdf Butlletí nº 155 de Prevenció de Riscos Laborals del mes de juliol 2020

descarga_pdf Butlletí nº 154 de Prevenció de Riscos Laborals del mes de juny 2020

descarga_pdf Butlletí nº 153 de Prevenció de Riscos Laborals del mes de maig 2020

descarga_pdf Butlletí nº 152 de Prevenció de Riscos Laborals del mes d’abril 2020

descarga_pdf Butlletí nº 151 de Prevenció de Riscos Laborals del mes de març 2020

descarga_pdf Butlletí nº 150 de Prevenció de Riscos Laborals del mes de febrer 2020

descarga_pdf Butlletí nº 149 de Prevenció de Riscos Laborals del mes de desembre 2019

descarga_pdf Butlletí nº 148 de Prevenció de Riscos Laborals del mes de novembre 2019

descarga_pdf Butlletí nº 147 de Prevenció de Riscos Laborals del mes d’octubre 2019

descarga_pdf Butlletí nº 146 de Prevenció de Riscos Laborals del mes setembre 2019

descarga_pdf Butlletí nº 145 de Prevenció de Riscos Laborals del mes juliol 2019

descarga_pdf Butlletí nº 144 de Prevenció de Riscos Laborals del mes juny 2019

descarga_pdf Butlletí nº 143 de Prevenció de Riscos Laborals del mes maig 2019

descarga_pdf Butlletí nº 142 de Prevenció de Riscos Laborals del mes d’abril 2019

descarga_pdf Butlletí nº 141 de Prevenció de Riscos Laborals del mes de març 2019

descarga_pdf Butlletí nº 140 de Prevenció de Riscos Laborals del mes de febrer 2019

descarga_pdf Butlletí nº 139 de Prevenció de Riscos Laborals del mes de desembre 2018

descarga_pdf Butlletí nº 138 de Prevenció de Riscos Laborals del mes de novembre 2018

descarga_pdf Butlletí nº 137 de Prevenció de Riscos Laborals del mes d’octubre 2018

 descarga_pdf Butlletí nº 136 de Prevenció de Riscos Laborals del mes de setembre 2018

descarga_pdf Butlletí nº 135 de Prevenció de Riscos Laborals del mes de juliol 2018

descarga_pdf  Butlletí nº 134 de Prevenció de Riscos Laborals del mes de juny 2018

descarga_pdf  Butlletí nº 133 de Prevenció de Riscos Laborals del mes de maig 2018

descarga_pdf  Butlletí nº 132 de Prevenció de Riscos Laborals del mes d’abril 2018

descarga_pdf  Butlletí nº 131 de Prevenció de Riscos Laborals del mes de març 2018

descarga_pdf  Butlletí nº 130 de Prevenció de Riscos Laborals del mes de febrer 2018

descarga_pdf  Butlletí nº 129 de Prevenció de Riscos Laborals del mes de gener 2018

descarga_pdf  Butlletí nº 128 de Prevenció de Riscos Laborals del mes de desembre 2017

descarga_pdf  Butlletí nº 127 de Prevenció de Riscos Laborals del mes de novembre 2017

descarga_pdf  Butlletí nº 126 de Prevenció de Riscos Laborals del mes d’octubre 2017

descarga_pdf  Butlletí nº 125 de Prevenció de Riscos Laborals del mes de setembre 2017

descarga_pdf  Butlletí nº 124 de Prevenció de Riscos Laborals del mes de juliol 2017

descarga_pdf  Butlletí nº 123 de Prevenció de Riscos Laborals del mes de juny 2017

descarga_pdf  Butlletí nº 122 de Prevenció de Riscos Laborals del mes de maig 2017

descarga_pdf  Butlletí nº 121 de Prevenció de Riscos Laborals del mes d’abril 2017

descarga_pdf Butlletí nº 120 de Prevenció de Riscos Laborals del mes de març 2017

descarga_pdf  Butlletí nº 119 de Prevenció de Riscos Laborals del mes de febrer 2017

descarga_pdf  Butlletí nº 118 de Prevenció de Riscos Laborals del mes de desembre 2016

descarga_pdf  Butlletí nº 117 de Prevenció de Riscos Laborals del mes de novembre 2016

descarga_pdf  Butlletí nº 116 de Prevenció de Riscos Laborals del mes d’octubre 2016

descarga_pdf  Butlletí nº 115 de Prevenció de Riscos Laborals del mes de setembre 2016

descarga_pdf  Butlletí nº 114 de Prevenció de Riscos Laborals del mes de juliol 2016

descarga_pdf  Butlletí nº 113 de Prevenció de Riscos Laborals del mes de juny 2016

descarga_pdf  Butlletí nº 112 de Prevenció de Riscos Laborals del mes de maig 2016