El 42,9% de les empreses ha sol·licitat alguna mesura d’ajut econòmic o financer.

La utilització de les eines digitals ha estat, des del començament de la pandèmia una de les principals iniciatives de les empreses per poder continuar amb la seva activitat. I són les pimes les que han fet un esforç més gran per superar les caigudes de la facturació i les dificultats de finançament. S’ha incrementat l’ús de les plataformes digitals, el que comporta un canvi un progressiu dels models de negoci i d’organització.

Les empreses catalanes, que representen el 18,4% de tot l’Estat, han accelerat la transformació digital a causa de la pandèmia: un 23,1% les microempreses -menys de 10 treballadors-, un 31,2% les petites -fins a 50 treballadors- i el 46,4% les mitjanes i grans -més de 50 treballadors.

Així ho explica l’informe de les Pimes a Catalunya al 2020 que ha presentat avui la presidenta de Fepime, Helena de Felipe, amb el secretari general de Fepime, César Sánchez.

L’informe incorpora la valoració que ha fet IDESCAT sobre com la pandèmia ha accelerat la digitalització de les empreses. En total, al tercer trimestre de 2020, el 35,3% de les empreses a Catalunya han accelerat el seu procés de transformació digital a causa de la pandèmia. Existeixen importants diferències en funció al nombre d’ocupats dels establiments, només el 23,1% dels establiments amb menys de 10 ocupats van accelerar el seu procés de transformació digital, percentatge que s’incrementa al 31,2% en els petits establiments i al 46,4% als que tenen més de 50 ocupats.

 

us de les tics

 

Per sector d’activitat, l’acceleració de la transformació digital es va fer més notòria al sector dels serveis (38,9%), el comerç (36,7%) i la indústria (34,4%).

Per grandària d’empresa la implantació del teletreball o el seu increment si ja es feia, va ser l’àmbit on més es  va destacar la transformació digital de les empreses. El 78,8% dels establiments amb menys de 10 ocupats on s’ha accelerat la transformació digital van recórrer a aquesta mesura, també ho van fer el 87,5% dels establiments amb més de 10 i menys de 49 ocupats i el 99,4% dels establiments amb més de 50 ocupats.

Les microempreses també van optar per la realització de màrqueting digital (43,5%), la creació o renovació dels espais web (33,9%) i per la introducció del comerç electrònic (28,2%).

En el 60% de les empreses a Catalunya, on s’ha accelerat la transformació digital a causa de la Covid-19, es preveu que en els següents 6 mesos es destinaran recursos per a la compra de material informàtic.

A tot el sector empresarial, aquest últim any es va incrementar especialment l’ús de la signatura digital, destacant-se, sobretot, les microempreses (8,6% més respecte al 2019). En total, el 58,9% de les microempreses espanyoles la van utilitzar, el percentatge puja al 82,8% i al 90,8% en les petites i mitjanes empreses.

Un important avenç en les microempreses a Catalunya durant aquest últim any va ser l’increment d’empreses amb sistemes interns de seguretat (un 13,6% més que a l’any anterior), en total el 68,6% en tenien algun. També es va incrementar l’ús dels medis socials que va arribar al 33,9% (un 2,5% més que a l’any anterior) i les empreses que van fer servir internet per interactuar amb les apps que va ser el 75% (un 3,8% més que el 2019). És important destacar l’increment de les empreses de menys de 10 treballadors que utilitzen algun sistema de seguretat TIC (23,3% més que respecte al 2019). En total el 70,2% de les microempreses en van utilitzar i el 95,9% i el 98,2% en les petites i mitjanes empreses.

En relació a la integració de l’e-commerce, la informació disponible és d’àmbit estatal. Per grandària d’empresa cal destacar que el 20,5% de les empreses petites van realitzar vendes mitjançant webs o apps, també ho van fer el 26,4% de les mitjanes empreses i el 29,8% de les grans empreses. Aquestes dades registren una variació anual del 34,7% en les empreses petites, del 26,3% en les mitjanes i el 14,7% en les grans.

 

mesures adoptades

Mesures contra la pandèmia

Per fer front a la crisi sanitària derivada de la Covid-19, les empreses a Catalunya van optar per aplicar diferents mesures que els permetessin continuar amb la seva activitat reduint l’impacte causat per la pandèmia. Durant el segon trimestre de 2020, la implantació del teletreball va ser la mesura més recorreguda, amb una mitjana total del 71,4%.

La segona mesura més adoptada va ser la reorganització de la jornada laboral (establiment de torns de treball, flexibilització, entre altres opcions) adoptada pel 70,7% dels establiments a Catalunya.

Durant el tercer trimestre, les empreses es van adaptar a una nova situació, de manera que la la mesura més adoptada va ser la reorganització de la jornada (77,2%), seguida per la reducció de la jornada laboral (35,3%) i la introducció d’incentius al consum (promocions, rebaixes…) adoptada pel 24,6% de les empreses. Des de la perspectiva econòmica, el 42,9% dels establiments van sol·licitar alguna mesura d’ajut econòmic o financer.

 

Com ha afectat la pandèmia a les empreses?

 

  1. La disminució de la facturació ha estat la principal variació amb una reducció del 35,2% de mitjana al conjunt de les empreses afectades al 3er trimestre. En funció a la dimensió d’aquests establiments, els més petits van ser els més perjudicats: els establiments amb menys de 10 treballadors han vist disminuïda la seva facturació un 38,3% de mitjana, els petits, un 34% i els de més de 50 treballadors un 33,7%.

 

  1. L’impacte en l’ocupació ha afectat al 51,8% de les empreses, i pel 82,2%, el pas de la pandèmia ha comportat un augment de la complexitat dels processos. L’impacte en l’ocupació de la pandèmia es divideix majoritàriament en tres tipus de mesures que les empreses han hagut d’adoptar: la suspensió temporal, la no renovació dels contractes i la reducció de les plantilles.

 

tipus impacte

Font:elaboració pròpia a partir de dades del Idescat

Índex de Confiança Empresarial

La incertesa sobre l’evolució del virus està condicionant les diferents mesures adoptades pels governs i, de forma paral·lela, també limita la recuperació econòmica. Les expectatives empresarials continuen sent negatives, si bé no en la mateixa proporció  que al segon trimestre de 2020. A Catalunya, les opinions sobre de la marxa del  negoci per al quart trimestre de 2020 registren un saldo de −35,3 punts; a Espanya, se situen en els -41,3 punts.

Per sectors, l’increment de la confiança empresarial va ser més notable a la indústria i la construcció, augmentant 15,2% i un 15% respectivament a Catalunya i un 12,6% i un 14% respectivament a Espanya. La variació trimestral de l’ICEH del comerç i l’hostaleria, tot i ser positiva, no va arribar als nivells dels altres sectors (8,3% i 10,3% a Catalunya i 6,6% i 8,4% a Espanya).

Malgrat els increments de la confiança de les empreses a l’últim trimestre analitzat, les variacions anuals continuen sent negatives a tots els sectors, principalment a l’hostaleria (-36,2% a Catalunya i -32,1% a Espanya). Pel que fa a la resta de sectors, les variacions anuals de l’ICEH superen el -16% a Catalunya i el -15% a Espanya.

 

variacio ICEH

 

Finançament

Durant el 6 primers mesos del 2020, l’import de les operacions de crèdit nou es va incrementar notablement per a totes les operacions, tocant sostre a l’abril. Respecte a les operacions realitzades el 2019 aquestes xifres van donar com a resultat un increment del 28,6% de les operacions de crèdit més baixes, del 273,2% a les operacions superiors als 250.000€ i inferiors al milió d’euros i del 86,7% a les operacions superiors al milió d’euros.

El juliol del 2020, els tipus d’interès aplicat a les operacions inferiors als 250.000 euros va ser del 3%, en canvi per a les operacions superiors al milió d’euros, va ser de l’1,8%. D’aquesta forma, s’observa que els interessos aplicats pel finançament de la Pime (crèdits menors), continuen sent superiors als de la gran empresa en més d’un 1,2%.

Canvis de domicili i vendes

A Catalunya, els saldos de les entrades i sortides de les empreses de la comunitat han estat negatius durant tot l’any: -45 empreses en el primer trimestre, -7 en el segon i -231 en el tercer. Madrid ha estat el principal destí de les empreses que marxen de Catalunya.

Tenint en compte el volum de facturació de les empreses que canvien de domicili social, Catalunya ha estat, des de 2019 la comunitat més beneficiada pels canvis.

En el 2019, d’entre les 108 empreses que van tornar després d’haver marxat entre 2017 i 2018, es destacaven dues del Grup GM Fuel i l’empresa Bayer Cropsciences, amb un important nivell de vendes anual que va afavorir a que el conjunt de les empreses domiciliades a Catalunya acabés l’any amb un volum de facturació superior als 1.587 milions d’euros.

En el 2020 va ser el trasllat a Catalunya de l’empresa Bunge Iberica, SA, amb una facturació de 3.293 milions d’euros, la que va afavorir l’increment del volum de facturació de les empreses a Catalunya. Per contrari, Madrid acumula, des de 2019, saldos negatius de facturació, a causa de la sortida d’aquestes grans empreses.

 

Saldo facturacio empreses

 

Tenint en compte el nombre de treballadors de les empreses actives a Espanya, es pot destacar que a Catalunya guanya pes la Pime, superant en totes les seves classificacions (micro, petites i mitjanes) a la resta de Comunitats Autònomes. Per contra, Madrid va ser la Comunitat amb més empreses grans (1.446 en total).

Dades afiliació a la Seguretat Social al 2019 – 2020 a Catalunya i Espanya

L’evolució de l’afiliació durant el 2020 ha estat marcada per la COVID-19. A Espanya, des del maig les afiliacions ha anat pujant entre el 0,3% i el 0,9% mensualment. A l’octubre, la variació mensual va estar del 0,6% (113.974 afiliacions més). Tot i això, les variacions interanuals continuen sent negatives acabant l’octubre amb una diferència del -2,3% (-439.628 afiliats) respecte al 2019.

A Catalunya la recuperació de l’afiliació no ha estat constant. A l’agost es va registrar una baixada del 0,7% (- 22.824 afiliats) respecte al juliol. Els increments de les afiliacions al setembre (0,3%) i octubre (0,7%) van permetre que després de sis mesos, el nombre d’afiliats estigui per sobre dels 3.370.00. Respecte al 2019, al desè mes de l’any encara s’arrossega una deferència negativa de les afiliacions del -2,7% (-93.953 afiliacions).