La tercera edició de l’estudi elaborat per Fepime Catalunya posa de manifest que la preocupació per la falta de mà d’obra adequada en la marxa del negoci ha augmentat un 8% respecte a 2017.

 L’informe també confirma que les empreses amb menys de 250 treballadors suposen ja el 99,85% del teixit empresarial a Catalunya.

La preocupació por la manca de mà de obra adequada ha anat incrementant durant els últims exercicis fins a convertir-se en un dels principals factors que preocupen a les pimes catalanes i que afecten directament a l’activitat de les empreses. Així ho demostra el Tercer Informe de la Situació Econòmica i Laboral de la Pime Catalana elaborat per Fepime Catalunya.

Des de l’any 2014, la influència de la falta de mà d’obra adequada en la marxa del negoci ha augmentat en cada exercici. Destaca especialment l’increment a les empreses de més de 50 treballadors en les que aquest factor ha augmentat més d’un 8% respecte a 2017. La tendència a l’alça es repeteix també en el cas de les micro pimes i les empreses d’entre 10 i 49 treballadors.

“La mà d’obra qualificada condiciona no només el creixement sinó el futur en sí de les empreses. Tenim per davant reptes que requereixen un treball conjunt d’empreses, agents socials i administració per donar resposta a les necessitats de les pimes, que són l’autèntic termòmetre de la situació econòmica a Catalunya”, assegura Maria Helena de Felipe, presidenta de Fepime Catalunya.

A Catalunya, a 1 de gener de 2018, el 57% de les empreses actives (352.458) no tenien assalariats; el 38,12% (235.722) eren microempreses; el 3,98% (24.605) tenien entre 10 i 49 treballadors i el 0,75% (4.628) tenien fins a 250 treballadors. Així, les empreses grans representaven el 0,15% del teixit empresarial català.

“Les més de 600.000 pimes catalanes suposen ja el 99,85% del teixit empresarial a Catalunya. A més de ser el motor econòmic, són les que generen més llocs de treball i de millor qualitat. Les pimes són les que tenen la clau de l’economia i resoldre les seves necessitats hauria de ser prioritari per les administracions”, afegeix De Felipe.

Tant a Catalunya com a Espanya, destaca l’increment de contractació indefinida acumulada, que supera el 12,5% a Catalunya i el 18,4% a Espanya. A nivell espanyol, les empreses de fins a 100 treballadors van registrar el 69% de les contractacions de 2018. En funció de la modalitat contractual, les pimes de fins a 100 treballadors van formalitzar el 76,76% de la totalitat de contractes indefinits i el 68,15% de la totalitat de contractes temporals.

Només el 3% de las micro pimes compten amb personal especialitzat en TIC

L’anàlisi d’ús de la Tecnologia de la Informació i la Comunicació a les empreses en funció de la seva grandària mostra el desavantatge de les pimes davant de les grans empreses en la implementació de les noves tecnologies.

D’entre tots els paràmetres, destaca la diferència entre la disposició de personal especialitzat en l’ús de les noves tecnologies que és del 3,11% a les micro empreses, molt lluny del gairebé 72% que registren les grans empreses.

Respecte a 2017, cal destacar l’increment de les empreses de menys de 10 treballadors que disposen d’ordinadors (6,7%) i les que disposen de connexió a internet (5,52%).

En referència al comerç electrònic, les empreses més grans són les que duen a terme un ús més estès tant de les compres com de les vendes online. Així, només el 4,95% de les micro empreses han realitzat vendes electròniques en l’últim exercici i un 18,24% ha realitzat compres.

Tot i així cal remarcar que, de les empreses que aposten per vendre a través d’e-commerce, les que més distribució de ventes realitzen a través de webs o apps (ja sigui B2C o B2B) són precisament les empreses d’entre 10 i 49 treballadors.

El tercer Informe de la Situació Econòmica i Laboral de la Pime Catalana també analitza altres paràmetres de les pimes como el volum d’exportacions, la confiança empresarial, el tipus de finançament de les empreses, l’aplicació dels convenis col·lectius i la resolució extrajudicial de conflictes, entre altres. El document s’actualitza cada sis mesos.

Descarregar el III Informe sobre la situació econòmica i laboral de la pime catalana