• Espanya necessita un Govern estable, rigorós i moderat per començar a treballar de manera immediata amb una agenda econòmica i social
  • El conflicte territorial a Espanya perjudica, desestabilitza i amenaça al conjunt del país amb el bloqueig institucional
  • És necessari preservar el clima de confiança per emprendre. El diàleg i la concertació social amb patronals i sindicats contribuiran a un creixement econòmic més inclusiu i a un sistema productiu més eficient i innovador.

L’inici de la legislatura a partir de la investidura avui del candidat socialista, Pedro Sánchez, amb el suport o l’abstenció de diferents grups parlamentaris esperem que serveixi per afrontar els principals reptes del país després de més de vuit mesos d’incertesa i inestabilitat.

Espanya necessita un Govern estable i moderat que de forma immediata comenci a treballar amb una agenda econòmica i social que doni resposta a tots els requeriments d’un país que ha de continuar fent reformes per donar suport a l’economia productiva i afrontar el nou cicle de desacceleració econòmica. El nou govern haurà de treballar per cercar acords i el màxim consens dels grups parlamentaris del Congrés dels Diputats per afrontar els reptes econòmics, socials i polítics del país. Que el nou govern reconegui el conflicte polític entre Catalunya i la resta l’Estat és un bon punt de partida per treballar des del diàleg i la lleialtat mútua el conflicte territorial a Espanya, que desestabilitza, perjudica i amenaça al conjunt del país amb el bloqueig institucional. En aquest punt Foment del Treball i Fepime considera imprescindible ampliar al màxim els acords i el consens als grups parlamentaris tant al Congrés dels Diputats com al Parlament de Catalunya.

Clima de confiança per impulsar economia productiva

L’estabilitat política hauria de contribuir a generar el clima de confiança necessari per impulsar l’activitat econòmica, les inversions i la creació d’ocupació. El diàleg i la concertació social són imprescindibles per tirar endavant una agenda reformista i és, en aquest context, on els agents econòmics i socials –sindicats i patronals- hem de ser actors principals per aportar solucions i avançar cap a un sistema productiu eficient i innovador i un creixement econòmic més inclusiu.

La política espanyola i la catalana han de fer un esforç per recuperar el prestigi i la confiança de la ciutadania en les seves institucions, contínuament sacsejades aquests darrers anys. Sense la necessària confiança dels ciutadans amb les seves institucions serà difícil obtenir resultats positius durant aquesta legislatura. Cal abordar totes les reformes pendents amb els màxims suports parlamentaris possibles.

Espanya, que malgrat la incertesa política, ha mantingut indicadors de creixement superiors als dels principals països europeus, ha d’atendre els requeriments i compromisos per la crisi climàtica, ha de mostrar la seva preparació davant el paradigma tecnològic que comença aquest any 2020 amb la implantació del 5G i ha de reforçar el pes del sector industrial al PIB.

Reconeixement del paper dels empresaris

El proper dilluns 13 de gener, la Junta Directiva i Assemblea de Foment analitzaran l’acord del Govern subscrit entre el PSOE i Unidas Podemos, així com l’avantprojecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic que va presentar el desembre el Govern de la Generalitat al Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya (CTESC).

Les propostes fiscals incloses a l’acord del govern espanyol i a l’avantprojecte de llei de la Generalitat de Catalunya generen una gran preocupació al món empresarial català i des de Foment i Fepime es treballarà des de tots els àmbits per esmenar i corregir una política fiscal que penalitzarà l’activitat empresarial, als professionals i les inversions al nostre país. Els empresaris, emprenedors i autònoms tenen un paper decisiu i mereixen el reconeixement de les institucions i grups polítics donat que la seva contribució és essencial per a la creació de riquesa i generació d’ocupació.