En aquest espai, amb la finalitat de concentrar tota la informació referent a la crisi sanitària generada pel COVID-19, podreu consultar tota la informació actualitzada en referència a recomanacions, criteris, recursos, mesures econòmiques i administratives, etc. que s’estableixin en relació a aquest àmbit.

Mesures Generals:

Normativa

Govern d’Espanya 

Govern de Catalunya

Modificat per:

 Informes, notes i d’altres recomanacions:

 

Àmbit Laboral i prevenció de riscos laborals

Normativa

Govern d’Espanya

 

Govern de Catalunya

 Informes, notes i d’altres recomanacions:

 

Altres informacions d’interès