El Secretari General de la Unió pel Mediterrani (UpM), Nasser Kamel, convidat per Mª Helena de Felipe, Presidenta de Fepime i Vicepresidenta de Foment on recentment ha estat nomenada Presidenta de la Comissió Assessora de la Unió Europea i programes Europeus, ha visitat Foment del Treball, on s’ha reunit amb el President de la patronal catalana, Josep Sánchez-Llibre.

La trobada ha servit perquè Kamel, elegit secretari de la UpM el juny passat de 2018, hagi pres contacte amb la nova Presidència del Foment i hagi pogut captar de la mà de Josep Sánchez Llibre la vitalitat del teixit associatiu de les empreses de Catalunya.

De la mateixa manera, Kamel i Sánchez-Llibre s’han emplaçat a reforçar els llaços entre la principal patronal de Catalunya i l’organització intergovernamental euromediterrània, tenint en compte que Barcelona i tota Catalunya són un dels enclavaments més importants de la ribera mediterrània, quant a dinamisme econòmic i capacitat empresarial.

La Unió pel Mediterrani (UpM), que aquest 2018 ha complert 10 anys d’activitat, és l’organització intergovernamental euromediterrània que reuneix els 28 països de la Unió Europea i a 15 països del sud i l’est del Mediterrani. Aquesta institució és fruit de l’anomenat Procés de Barcelona, que es va iniciar en 1995 amb l’objectiu d’enfortir les relacions entre Europa i els països del sud del Mediterrani, en el marc d’una associació euromediterrània millorada que contribueixi a aconseguir la pau i la seguretat a la regió.

Des de 2008, doncs, la UpM proporciona un fòrum per a millorar la cooperació i el diàleg regionals, així com la implementació de projectes i iniciatives concretes amb impacte tangible en els ciutadans dels seus Estats membres.

La Secretaria General de la UpM està situada a Barcelona i és la plataforma per a operar les decisions preses pels Estats membres, mitjançant la preparació de reunions ministerials, la facilitació de plataformes de diàleg regional i el desenvolupament de projectes regionals estratègics.

La Secretaria General de la UpM opera sota la direcció del Secretari General, amb el suport de sis Secretaris Generals Adjunts (DSG), cadascun a càrrec d’una divisió sectorial: Desenvolupament de Negocis i Ocupació, Assumptes Socials i Civils, Educació Superior i Recerca, Aigua i Medi Ambient, Transport Desenvolupament Urbà i Energia i Acció Climàtica.

El secretari general i els DSG són nomenats pels Estats membres per un període de tres anys, reelegibles una vegada. Tres DSG són nominats per països de la UE i tres per a països del sud i l’est.

L’equip de la Secretaria de la UpM està format per més de 60 membres del personal internacional de més de 20 països, inclòs el personal diplomàtic i tècnic, secundat pels Estats membres i institucions associades, com la Comissió Europea, el Banc Europeu d’inversions (BEI) i la Caisse donis Dépôts de França.